top of page

OVER DE
NSSR

NIJMEEGSE STUDENTEN SPORT RAAD

De NSSR vertegenwoordigt als sportkoepel alle 37 studentensportverenigingen (SSVs) in Nijmegen.

De NSSR heeft de volgende doelstellingen:

  • het stimuleren van studentensport in Nijmegen

  • het vergroten van haar invloed bij verschillende partijen en dit overbrengen naar de SSV’s

  • de individuele sporters meer aanspreken en in hun behoeften voorzien

  • samen met haar partners Nijmegen op de kaart zetten als de studentensportstad van Nederland

 

De NSSR probeert dit onder meer te bereiken door:

  • het behartigen van de belangen van studentensportverenigingen en haar individuele sportkaarthouders

  • haar invloed bij het RSC te laten gelden

  • de Nijmeegse studentensport op de gemeenteagenda te zetten

  • toernooien voor individuele sporters organiseren

  • het promoten en realiseren van een topsporterswoning in Nijmegen

  • top drie klasseringen behalen bij grote studenten sporttoernooien

 

Hiernaast is de NSSR organisator van sportevenementen en subsidieverstrekker voor studentensportverenigingen.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het vormen en uitvoeren van het beleid van de NSSR. Voor het gevoerde beleid dient het Dagelijks Bestuur verantwoording af te leggen aan de Algemene Leden Vergadering en StudentLife. Dit gebeurt onder andere door het voorleggen van een jaarverslag / beleidsplan en het financiële jaarverslag en uiteraard in de Algemene Vergadering zelf.

nssr bestuur lustrum foto.png

Foto van het 65e NSSR lustrum.

RSC1

ONzE HISTORIE

Vroeger…
We schrijven het jaar 1958, waarin voor het eerst notulen opdoken over een georganiseerde groep mensen die zich bezig hielden met de stimulatie van studentensport. Op dat moment heetten zij de NSSC, en vielen onder studentenvereniging Carolus Magnus. Later heeft de NSSC haar naam veranderd in ‘Nijmeegse Studenten Sport Raad’ en is zelfstandig gaan opereren.


De opening van het sportcentrum aan de Kwekerijweg 4 was in 1966. Waar nu een voetbalveld ligt, lag vroeger het sportcentrum van de universiteit. Een simpel, maar sfeervol complex met één grote sporthal, twee kleine sportzaaltjes, een drietal multizalen en de overweldigende buitensportmogelijkheden. Alleen de mooie verhalen en het bordje dat nu in het NSSR-kantoor hangt, herinneren nog aan dit oude sportcentrum. Sporten was een nieuw fenomeen in de academische wereld. Het aantal sportende studenten kwam dan ook langzaam maar zeker op gang. Volgens de annalen speelden de studentensportverenigingen in die ontwikkeling een grote rol. De studentensportverenigingen, zo zegt men, waren de best georganiseerde studentenverenigingen van Nijmegen in die tijd. Dat was mede te danken aan het feit dat ze in het sportcentrum een plek hadden om samen te komen en omdat er naast de actieve sportdocenten een groep studenten was die zich bekommerde om hun situatie: de NSSR.

 

Nu…
De Nijmeegse Studenten Sport Raad is in de jaren uitgegroeid tot een begrip binnen de actieve studentenverenigingen. In de vele jaren dat de NSSR bestaat hebben vele bekenden in deze Raad gezeten. Denk bijvoorbeeld aan de vorige directeur van het Sportcentrum, Rob Cuppen, die in het Dagelijks Bestuur van 1982-1983 zat. Alle oud NSSR-bestuurders hebben de NSSR gemaakt tot wat het nu is.

Het nieuwe sportcentrum
Een grote verandering maakte de NSSR in 2003 mee met de verhuizing naar een nieuw onderkomen: het Gymnasion. Terwijl op de achtergrond met veel kabaal de restanten van het oude sportcentrum werden neergehaald is de Nijmeegse Studenten Sport Raad in dat jaar geheel verzelfstandigd. Kwam voorheen haar begroting voor een gedeelte van het Sportcentrum, vanaf het moment dat de studentensporters zijn overgegaan naar het nieuwe sportcomplex, is de NSSR in een nieuw formeel jasje gestoken. Hoewel de NSSR al vanaf 1958 in Nijmegen actief was, is ze vanaf 20 mei 2003 officieel ‘statutair’ bekrachtigd. Dit dankzij de inspanningen van het Dagelijks Bestuur van 2002-2003. Met 38 sportverenigingen in 2021 hopen wij dat de studentensport nog verder zal gaan groeien.

BESTUUR 2023-2024

ONZE PARTNERS

rsc logo.jfif
ko company logo zwart.png
RW_Nijmegen logo ZWART.png
bottom of page