top of page

Commissies

De NSSR heeft meerdere commissies die haar helpen bij het uitvoeren van verschillende taken. Deze commissies zijn:

De activiteitencommissie

De batavierenracecommissie

De adviescommissie

De kascontrolecommissie

Hieronder kun je lezen wat elke commissie inhoudt. Interesse om een deel te nemen aan een commissie? Laat het ons weten via bestuur@nssr.nl!

Voetbalwedstrijd

Activiteiten
commissie

Evenementen bedenken, organiseren en begeleiden is wat de Activiteitencommissie (Accie) van de NSSR doet. Samen met ongeveer vijf anderen en de commissaris Sport organiseer je het kennismakingstoernooi, de Sportsnight, het Rackettoernooi en nog enkele andere evenementen.

De Accie komt eens in de 2/3 weken samen om te vergaderen over de aankomende evenementen. Ook zijn er werkvergaderingen waarbij je alle praktische actie’s onderneemt. Naast de Accie kun je fulltime studeren. Je hebt hier ongeveer één middag of avond per week voor nodig. Soms zelfs minder.

Interesse, meer informatie of heb je zelf een leuk idee voor een sportevenement? Stuur een mail naar sport@nssr.nl of kom langs op het kantoor (N -1.310) van de NSSR (in de gang onder het RSC).

Batavierenrace commissie

Elk jaar vaardigt de NSSR een universiteitsteam af voor de Batavierenrace. Een commissie zoekt samen met twee bestuursleden de beste en snelste lopers voor het Universiteitsteam. De commissie komt vanaf januari ongeveer 1 keer per week samen om lopers en sponsoren te zoeken en regelt alles rondom het universiteitsteam. Ook is er plaats voor deze commissie om zelf mee te lopen met de Batavierenrace.

Interesse of meer informatie? Wanneer jij een groot netwerk hebt in de atletiekwereld en goed bent in lobbyen, dan ben jij de geschikte kandidaat voor de Batavierenracecommissie. Geïnteresseerden kunnen mailen naar sport@nssr.nl.

Foto NSSR (bata).jpeg
question-2736480_1920.jpg

Advies commissie

De adviescommissie bestaat uit oud DB-leden. Indien nodig adviseert zij het Dagelijks Bestuur over knellende zaken. Tevens waarborgt zij de continuïteit van bestuurlijke aangelegenheden en ondersteunt zij het zittende Dagelijks Bestuur op het gebied van beleid, beslissingen en plannen. Vier keer per jaar legt het DB verantwoording af aan de Adviescommissie over het uitgevoerde beleid.

De Adviescommissie 2023-2024 bestaat uit:

Aldwin Ransijn (oud-secretaris (2018-2019)

Laura Lensink (oud-voorzitter & politiek commissaris (2021-2022)

Eva Noortman (oud-secretaris 2022-2023)

Bart van der Heijden (oud-politiek commissaris 2022-2023)

Thomas Nijsen (oud-commissaris PR & sponsoring 2022-2023)

Lizzy Grootjen (oud-voorzitter 2022-2023)

Kascontrole
Commissie

Per ingaande september 2003 is er een Kascontrolecommissie binnen de NSSR ingesteld. Deze commissie neemt drie maal per jaar de financiële boekhouding van het Dagelijks Bestuur onder de loep en brengt hiervan verslag uit aan de Algemene Vergadering. De kascontrolecommissie bestaat uit twee of drie personen, waaronder bij voorkeur een oud-penningmeester van de NSSR.

De Kascontrolecommissie 2023 – 2024 bestaat uit:

Alain Kramer (oud-penningmeester 2022-2023)

Miriam Zegelaar (oud-penningmeester KUNST 2020-2021)

Euro
bottom of page