Vereniging Oprichten

Als een groepje enthousiaste studenten besluit een nieuwe sportvereniging op te richten, dan gebeurt dit via de NSSR. De NSSR zal de oprichters steunen in het proces van het oprichten van een nieuwe studentensportvereniging. Een voorwaarde is wel dat er slechts 1 vereniging per tak van sport lid kan zijn van de NSSR. Wil een vereniging dus zeker zijn van lidmaatschap van de NSSR, dan zal het een studentensportvereniging moeten zijn die nog niet bestaat als studentensport in Nijmegen. Het oprichten van een studentensportvereniging gebeurt in een aantal stappen. Deze zijn ook terug te lezen in deze handleiding voor het oprichten SSV.

 

Stap 1: kennismaking
Als een groep studenten besluit een nieuwe sportvereniging op te richten, dan zal de NSSR eerst een inventariserend gesprek plannen. Dit heeft als doel de aard van de aanvraag te bekijken. De NSSR zal uitleggen hoe het proces tot het oprichten van een vereniging in zijn werk treedt. Eveneens zal contact worden opgenomen met het Radboud Sportcentrum om te kijken of er facilitaire mogelijkheden zijn. Als de aanvraag wordt goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de NSSR en er zijn facilitaire mogelijkheden, dan zal een tweede gesprek worden gehouden.

 

Stap 2: bespreken duurzaamheid plan
Tijdens dit tweede gesprek zal het plan van de oprichters worden doorgelicht. Verder wordt gekeken of de nieuwe vereniging kan voldoen aan de eisen betreft status aspirant lidmaatschap, vermeld in het Huishoudelijk Reglement. Bij onvolkomenheden zal het plan worden aangepast, zodat de volgende stap gemaakt kan worden.

 

Stap 3: goedkeuren tot aspirantvereniging
Als Stap 2 goed doorlopen is, zal de Algemene Vergadering besluiten het aspirant-lid wel of niet te erkennen, op basis van een mondelinge toelichting van de oprichters. Als de Algemene Vergadering instemt met oprichting van de nieuwe vereniging, dan wordt deze benoemd tot Aspirant Vereniging. Voor Aspirant Verenigingen gelden speciale regels.

 

Stap 4: goedkeuren tot vereniging
Als een aspirantvereniging één jaar lang aan de voorwaarden voor Aspirantleden voldoet, dan zal de NSSR besluiten tot stemming in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering zal dit keer stemmen over toetreding van de nieuwe studentensportvereniging tot de NSSR. Bij goedkeuring door de Algemene Vergadering wordt de Aspirantvereniging volwaardig lid van de NSSR.

 

Voor alle volwaardige leden van de NSSR hebben we een SSV handleiding, waarin alle wetenswaardigheden omtrent het zijn van een studentensportvereniging in Nijmegen aangestipt worden.

 

Denk jij erover na om een nieuwe sportvereniging op te richten? Mail dan naar voorzitter@nssr.nl of kom gerust eens langs op ons kantoor voor een verkennend gesprek.