Aanvraag project- en evenementensubsidie

Naast de jaarbegrotingssubsidie bestaat er ook nog de project- en evenementensubsidie.

Project- en evenementsubsidie
1. Project- en evenementsubsidie is een garantiesubsidie die kan aangevraagd worden door een SSV voor een incidenteel, niet-begroot project of evenement. Onder een incidenteel project of evenement wordt verstaan, een project of evenement, welke niet structureel terugkeert binnen een SSV. Onder een niet-begroot project of evenement wordt verstaan, een project of evenement, welke niet opgenomen is in de jaarbegroting.
2. In aanmerking voor deze subsidie komen projecten en evenementen in de breedste zin van het woord, die passen binnen de tak(ken) van sport die de SSV uitoefent, of sportgerelateerde projecten en evenementen die door meerdere SSV’s samen georganiseerd worden.
3. Voor de aanvraag van project- en evenementsubsidie dienen een projectomschrijving en de begroting van de activiteit aangeleverd te worden. Na afloop van de activiteit dient de afrekening van het evenement aangeleverd te worden.
4. Project- en evenementsubsidie dient uiterlijk één maand voor de activiteit aangevraagd te worden. De afrekening dient uiterlijk twee maanden na de activiteit ingediend te zijn bij de NSSR.

 

Voor een aanvraag of een vraag hierover kun je mailen naar penningmeester@nssr.nl