Aanvraag jaarbegrotingssubsidie

Voor niet-structurele tekorten op de jaarbegroting is er de jaarbegrotingssubsidie, die in de vorm van een garantiesubsidie kan worden vastgesteld. SSV’s hebben tot twee maanden na het begin van hun boekjaar de tijd om de aanvraag te doen. Onder formele documenten is het gehele Subsidiereglement te vinden die vanaf 1 september 2020 in werking is getreden. Met betrekking tot de jaarbegrotingssubsidie is met name artikel 8 van belang:

 

Artikel 8 Jaarbegrotingssubsidie

  1. Jaarbegrotingssubsidie is een garantiesubsidie die aangevraagd kan worden om sportbeoefening binnen de aanvragende SSV te realiseren vanuit de jaarbegroting. Het gaat hier om niet-structurele tekorten die opgenomen dienen te worden in de jaarbegroting.
  2. De aanvraag voor de jaarbegrotingssubsidie dient uiterlijk twee maanden na het begin van het boekjaar van de SSV ingediend te worden. De NSSR heeft het recht om hier in bijzondere situatie van af te wijken.
  3. Bij het opstellen van de jaarbegroting dienen alle kernactiviteiten en aparte projecten meegenomen te worden die verwacht worden in het komend boekjaar.
  4. Voor de aanvraag van jaarbegrotingssubsidie dienen het beleidsplan, de (conceptuele) jaarbegroting en de balans aangeleverd te worden.
  5. De afrekening van de aanvragende SSV dient uiterlijk twee maanden na sluiting van het boekjaar van de SSV ingediend te zijn bij de NSSR.

 

Voor een aanvraag of vraag hierover, kun je een mail sturen naar penningmeester@nssr.nl