Aanvraag GNSK-deelnamesubsidie

Dit jaar blijft de GNSK subsidie. Meer informatie over hoe dit aangevraagd kan worden en wanneer je hiervoor in aanmerking komt, komt ter zijner tijd op de website.