Aanvraag GNSK-bijdrage

Dit jaar blijft de GNSK bijdrage. Meer informatie over hoe dit aangevraagd kan worden en wanneer je hiervoor in aanmerking komt, komt ter zijner tijd op de website.