Subsidies

Via deze pagina kan je de NSSR subsidies aanvragen. De subsidieformulieren staan in het lijstje rechts, hier onder staat uitleg over de verschillende subsidies. Wanneer je deel gaat nemen aan een internationaal toernooi kun je misschien ook subsidie bij het StudentLife aanvragen. Voor vragen kan je mailen naar penningmeester@nssr.nl.

 

Deelnamesubsidie
Deelnamesubsidie is subsidie voor het meedoen aan wedstrijden en toernooien. Met de deelnamesubsidie vergoeden we een deel van de inschrijfkosten of reiskosten. Voor de meeste toernooien is dit 50% van het inschrijfgeld óf reiskostenvergoeding van €0,025 per kilometer, tot een maximum van €10,-. Voor alle bedragen zie het subsidiereglement. Iedereen die studeert aan de RU of HAN en in het bezit is van een geldige sportkaart kan deze subsidie aanvragen. Deelnamesubsidie kan tot uiterlijk twee maanden na afloop van het toernooi aangevraagd worden via het formulier op de site (rechts van deze tekst). Per periode is er een maximum aan deelnamesubsidie beschikbaar (zie subsidiereglement voor bedragen).  Het beschikbare geld wordt aan het eind van elke periode verdeeld over alle aanvragen van die periode.

Voor deelname aan de Batavierenrace is een apart aanvraagformulier deze kan tot uiterlijk twee weken na de Batavierenrace aangevraagd worden! Deelnamesubsidie voor het GNSK wordt automatisch uitgekeerd aan de deelnemers.

 

Organisatiesubsidie
Alle sportverenigingen die een toernooi, wedstrijd of (sportgerelateerd) evenement organiseren kunnen organisatiesubsidie aanvragen bij de NSSR. Met deze subsidie dekken wij het verlies bij de organisatie van het evenement. Het bedrag dat wij subsidiëren hangt af van de aard van het toernooi, zie hiervoor de tabel hieronder. Voor het aanvragen van organisatiesubsidie moet je uiterlijk een maand vóór het toernooi het formulier op de site invullen en een begroting van het toernooi opsturen. Daarna moet je uiterlijk twee maanden na afloop van het evenement de afrekening plus alle bonnetjes en facturen sturen.

 

Omschrijving Richtlijn maximale subsidie
Regionaal of provinciaal evenement € 100,-
Nationaal of internationaal evenement € 200,-
NSK van Categorie C (zie bijlage) € 200,-
NSK van Categorie B (zie bijlage) € 400,-

 

Materiaalsubsidie
Voor de aanschaf van materialen kan je materiaalsubsidie aanvragen. Afhankelijk van de levensduur van het materiaal wordt een deel van de kosten of het hele aankoopbedrag vergoed. Omdat ballen vaak snel verslijten vallen deze niet onder materiaalsubsidie. Vul hiervoor het liefste voor aanschaf, maar uiterlijk binnen twee maanden na aanschaf het formulier in. Stuur bij deze aanvraag ook de factuur van de aanschaf mee. De hoogte van de materiaalsubsidie is een percentage van de aanschafkosten. De “declarabele kosten” worden bepaald aan de hand van de levensduur van het materiaal en loopt 40% tot 100% van de aanschafkosten.

 

Levensduur Declarabele kosten
2 jaar 40% van de aanschafkosten
3 jaar 60% van de aanschafkosten
4 jaar 80% van de aanschafkosten
5 jaar of meer 100% van de aanschafkosten

 

De werkelijke hoeveelheid subsidie die je daadwerkelijk krijgt is weer een percentage van de declarabele kosten. Dit percentage is afhankelijk van hoe belangrijk het materiaal is voor de vereniging.

 

Categorie Omschrijving Percentage Maximale subsidie
I Primair belang voor de SSV 100% van de declarabele kosten € 400,-
II Secundair belang voor de SSV 75% van de declarabele kosten € 300,-
III Tertiair belang voor de SSV 50% van de declarabele kosten € 150,-

 

Kader- & Opleidingsubsidie
Kader- & Opleidingsubsidie is een vergoeding voor opleidingen en cursussen die in het algemeen belang zijn van een sportvereniging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een scheidsrechterscursus of een trainerscursus. Per opleiding/cursus vergoeden we tot een maximum van €175,- per vereniging per jaar. Een eis voor opleidingsubsidie is dat het betreffende lid nog minstens twee jaar actief blijft bij de vereniging. Voor het aanvragen van kader- & opleidingsubsidie moet je het volgende meesturen met het formulier: een factuur van de opleiding, een certificaat of diploma van de opleiding en een contract tussen het lid en de vereniging dat het lid nog minstens twee jaar actief blijft bij de vereniging. De kader- & opleidingsubsidie moet het liefst voor, maar uiterlijk twee maanden na afloop van de opleiding of clinic ingediend te worden.

 

 

Opstartsubsidie
Bij het oprichten van een nieuwe vereniging kan eenmalig opstartsubsidie aangevraagd worden. Deze subsidie kan gebruikt worden voor het opstarten van de vereniging  en voor promotie om nieuwe leden te trekken. Voor het aanvragen van deze subsidie stuur je een mailtje naar penningmeester@nssr.nl.

 

Subsidie oprichtingsakte
Verenigingen die zich formeel op willen richten kunnen subsidie krijgen voor het opstellen van de notariële akte (statuten). Voor het aanvragen van deze subsidie stuur je een mailtje naar penningmeester@nssr.nl.

 

Klik hier voor het meest recente subsidiereglement.