Politiek Commissaris

Als politiek commissaris houd je je voornamelijk bezig met medezeggenschap. Dit betekent dat je een zetel hebt in de Universitaire Studentenraad (USR). Je zal daar één van de benoemde leden zijn, naast de vijf andere benoemde leden (van de koepels BOS, CHECK, CSN, ISON & SOFv) en de acht – door de verkiezingen – gekozen leden. Daarnaast zal je het contact met de HAN en de gemeente onderhouden. Op deze manier kun je alle studentensportverenigingen vertegenwoordigen bij deze drie instellingen.

 

Dit werkt natuurlijk twee kanten op. Alle problemen die opgelost moeten worden via een officiële weg worden door de Politiek Commissaris opgepakt en de antwoorden daarop en alle andere relevante zaken, die spelen in de medezeggenschap, worden teruggekoppeld aan de leden.

 

Tevens vorm je samen met de andere koepels het zogenaamde College van Koepels. Als Politiek Commissaris is het noodzakelijk dat je studeert aan de Radboud Universiteit.

 

Beknopte taakomschrijving:

 • Inzicht verkrijgen in de structuur van de RU, de HAN & de Gemeente Nijmegen
 • Contacten leggen en onderhouden met partijen die relevant zijn voor de NSSR
 • Actieve rol vervullen binnen de Universitaire Studentenraad, de koepel overleggen en met gemeentelijke ontwikkelingen
 • Kansen herkennen en op korte termijn durven in te spelen op nieuwe ontwikkelingen
 • Vertalen van de ontwikkelingen op politiek gebied naar de SSV’s en het bestuur

 

Wenselijke eigenschappen:

 • Charismatisch
 • Enthousiast
 • Geen ontzag voor gezag
 • Oplettend op details
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen
 • Flexibel
 • Daadkrachtig