Penningmeester

De penningmeester is degene die zich samen met de voorzitter bezighoudt met beleidsgerichte taken. Verder is hij/zij natuurlijk hoofdverantwoordelijk voor de financiële stabiliteit van de NSSR en het uitvoeren en handhaven van het subsidiebeleid als verlengstuk van Student Life op het gebied van sport.

 

Beknopte taakomschrijving:

 • Beheer van financiële zaken bij NSSR evenementen;
 • Boekhouden;
 • Begroting en realisatie van de financiën van de NSSR maken;
 • Maken van het Financieel halfjaar en jaarverslag;
 • Beoordelen en betalen facturen;
 • Bewaken van de financiële draagkracht van de NSSR en de stand van liquide middelen in de gaten houden;
 • Contact houden met en ondersteunen van de penningmeesters van de verschillende evenementen en verenigingen;
 • Contact onderhouden met de financiële afdeling Student Life;
 • Het opstellen en indienen van de subsidieaanvragen van de NSSR bij Student Life;
 • Beoordelen en verwerken van de subsidieaanvragen die bij de NSSR binnenkomen.

 

Wenselijke eigenschappen:

 • Nauwkeurig;
 • Scherp beoordelingsvermogen;
 • Goed inschattingsvermogen;
 • Grenzen durven stellen;
 • Met geld om kunnen gaan;
 • Overzicht kunnen bewaren.