Kascontrolecommissie

Per ingaande september 2003 is er een Kascontrolecommissie binnen de NSSR ingesteld. Deze commissie neemt drie maal per jaar de financiële boekhouding van het Dagelijks Bestuur onder de loep en brengt hiervan verslag uit aan de Algemene Vergadering. De kascontrolecommissie bestaat uit twee of drie personen, waaronder bij voorkeur een oud-penningmeester van de NSSR.

 

De Kascontrolecommissie 2018-2019 bestaat uit:

  • Matthijs Paul (oud-penningmeester 2018-2019)
  • Joan Dao (oud-penningmeester 2017-2018)