Solliciteren bij de NSSR?

Een bestuursjaar bij de NSSR is natuurlijk heel erg leuk, maar je wilt natuurlijk wel weten wat dit inhoudt voordat je voor een functie solliciteert. Daarom staat hieronder per functie beschreven wat de functie inhoudt, een beknopte taakomschrijving, en de wenselijke eigenschappen.

Ben jij na het lezen geïnteresseerd en wil je meer weten over een bestuursjaar bij de NSSR? Mail naar voorzitter@nssr.nl of kom een keertje langs op ons kantoor onder het sportcentrum (N -1.310). Hier staan wij altijd klaar met een kopje koffie en antwoorden op al je vragen!

Weet jij nu al zeker dat het NSSR-bestuur jou helemaal ligt? Solliciteer dan snel door een motivatiebrief en je cv te sturen naar voorzitter@nssr.nl!

De sollicitatiedeadline is maandag 8 april om 12:00

 

Voorzitter

Als voorzitter weet je overzicht te houden. Je weet wat er speelt, stuurt aan wat er gedaan moet worden, en houdt het lange termijnbeleid in het achterhoofd. Daarnaast leid je de vergaderingen met je bestuur, de Algemene Ledenvergadering, en overleg je maandelijks met de directie van het Sportcentrum. Voorzitter zijn betekent verder dat je gezien wordt als het gezicht van de sportraad. Je dient in het openbaar goed uit je woorden te kunnen komen, ook omdat je voor veel mensen het voornaamste aanspreekpunt van de NSSR bent.

 

Beknopte taakomschrijving:

 • Leiden van vergaderingen
 • Kennis houden over lopende zaken
 • Overzicht creëren en houden
 • Beleid maken en beleid sturen
 • Grote lijnen kunnen zien
 • Mensen kunnen motiveren en enthousiasmeren

 

Wenselijke eigenschappen van een Voorzitter:

 • Stressbestendig
 • Genuanceerd
 • Oplossingsgericht denken en handelen
 • Vooruitziend, onder andere op het gebied van beleid
 • Resultaatgericht
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen
 • Flexibel

 

 

Secretaris

Als secretaris ben je het ‘geheugen’ van je bestuur. Je bent niet vies van notuleren tijdens (bestuurs)vergaderingen en deze notulen logischerwijs uitwerken. Daarnaast ben je onder andere ook verantwoordelijk voor het bijhouden en/of afwikkelen van de post/mail, (zaal)reserveringen, takenlijsten, de (centrale) planning en bestuursagenda. Tevens ben je vaak het eerste contactpunt voor verenigingen of andere (externe) relaties. Zo nodig verwijs je mensen door naar de juiste personen binnen je bestuur. Zodoende zorg je ervoor dat het bestuur zo efficiënt mogelijk kan werken. Daarnaast is er vrijheid om naast je functie als secretaris ook andere taken op te pakken, zoals helpen in de organisatie van activiteiten.

 

Beknopte taakomschrijving:

 • Notuleren bij (bestuurs)vergaderingen en uitwerken
 • Bijhouden van de (algemene en persoonlijke) takenlijsten
 • Bijhouden van de planning en bestuursagenda
 • Algemeen contactpersoon van het Dagelijks Bestuur
 • Zo nodig doorverwijzen naar juiste persoon binnen het bestuur
 • Bijhouden van de (algemene) post en mail
 • Contactgegevens bijhouden van relaties
 • Archiveren

Wenselijke eigenschappen van een Secretaris:

 • Nauwkeurig
 • Gestructureerd
 • Gedisciplineerd
 • Schrijfvaardig
 • Flexibel
 • Enthousiast

 

 

Penningmeester

De penningmeester is degene die zich samen met de voorzitter bezighoudt met beleidsgerichte taken, waarbij de penningmeester verantwoordelijk is voor het financiële beleid. Verder is hij/zij natuurlijk hoofdverantwoordelijk voor de financiële stabiliteit van de NSSR en het uitvoeren en handhaven van het subsidiebeleid op het gebied van sport.

Beknopte taakomschrijving:

 • Beheer van financiële zaken bij NSSR-evenementen;
 • Boekhouden;
 • Begroting en realisatie van de financiën van de NSSR maken;
 • Maken van het Financieel halfjaar- en jaarverslag;
 • Beoordelen en betalen facturen;
 • Bewaken van de financiële draagkracht van de NSSR en de geldmiddelen in de gaten houden;
 • Contact houden met en ondersteunen van de penningmeesters van de verschillende evenementen en verenigingen;
 • Contact onderhouden met de financiële afdeling Student Life;
 • Het opstellen en indienen van de subsidieaanvragen van de NSSR bij Student Life;
 • Beoordelen en verwerken van de subsidieaanvragen die bij de NSSR binnenkomen.

Wenselijke eigenschappen van een Penningmeester:

 • Nauwkeurig;
 • Scherp beoordelingsvermogen;
 • Goed inschattingsvermogen;
 • Grenzen durven stellen;
 • Met geld om kunnen gaan;
 • Overzicht kunnen bewaren.

 

 

Commissaris Sport

De taken van de Commissaris Sport zijn voornamelijk uitvoerend van aard. Je houdt je bezig met de verschillende sportevenementen en -activiteiten. Voor een aantal van deze activiteiten heb je de NSSR activiteitencommissie onder je hoede. Deze commissie komt een paar keer per maand bij elkaar en jij zorgt ervoor dat de taken onder de leden verdeeld worden. De activiteiten van de Commissaris Sport kort op een rijtje:

 • Introductie eerstejaars van zowel RU als HAN
 • NSSR Sporter van het Jaar-Verkiezing
 • Bestuurs d’r Uitje voor alle Nijmeegse studentensportverenigingsbestuurders
 • Teamtoernooi binnen
 • Sportsnight
 • Back to School Tournament
 • American Sport Tournament
 • Begeleiding Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s)

Wenselijke eigenschappen van een Commissaris Sport:

 • Daadkrachtig
 • Projectmatig kunnen werken
 • Gestructureerd kunnen werken
 • Leiding kunnen geven en nemen
 • Stressbestendig
 • Enthousiasmerend

 

 

Commissaris PR & Sponsoring

Als Commissaris PR & Sponsoring ben je verantwoordelijk voor de profilering van de gehele NSSR naar de buitenwereld toe. Dit doe je op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het maken van tafelkaartjes, het beheren van de NSSR Facebook en Instagram,  en het contact houden met de media, zoals Vox en ANS. Verder verzorg je de promotie van de vele evenementen die door de NSSR georganiseerd worden en de promotie van (inter)nationale evenementen georganiseerd door sportverenigingen. Ten slotte ben je als Commissaris PR & Sponsoring hoofdverantwoordelijk voor alle sponsoring gedurende het jaar. Je streeft ernaar om bestaande sponsoren behouden en je gaat gesprekken met potentieel nieuwe sponsoren aan.

De belangrijkste taken van de Commissaris PR & Sponsoring:

 • Website up-to-date houden
 • Beheren van de NSSR Facebook en Instagram
 • Promotie evenementen door het ontwerpen van posters en flyers
 • Tafelkaartjes Sportcafé, RU en HAN vernieuwen
 • Sponsorcontacten onderhouden
 • Nieuwe sponsoren werven
 • Eigen ideeën om de NSSR beter te profileren

Wenselijke eigenschappen van een Commissaris PR & Sponsoring:

 • Beheersing van de Engelse taal
 • Schrijfvaardig
 • Nauwkeurig
 • Commercieel ingesteld
 • Projectmatig kunnen werken
 • Flexibel
 • Enthousiast
 • Creatief

 

 

Politiek Commissaris

Als politiek commissaris houd je je voornamelijk bezig met medezeggenschap. Dit betekent dat je een zetel hebt in de Universitaire Studentenraad (USR). Je zal daar één van de benoemde leden zijn, naast de vijf andere benoemde leden (van de koepels BOS, CHECK, CSN, ISON & SOFv) en de acht – door de verkiezingen – gekozen leden. Tevens zal je plaats nemen bij het HAN-koepeloverleg. Op deze manier kun je alle studentensportverenigingen vertegenwoordigen tegenover de universiteit en de hogeschool.

Die vertegenwoordiging werkt natuurlijk twee kanten op; alle problemen die opgelost moeten worden via een officiële weg worden door de politiek commissaris opgepakt en de antwoorden daarop en alle andere relevante zaken, die spelen in de medezeggenschap, worden teruggekoppeld aan de leden.

Tevens vorm je samen met de andere koepels het zogenaamde College van Koepels. Als politiek commissaris is het noodzakelijk dat je studeert aan de Radboud Universiteit.

Beknopte taakomschrijving:

 • Inzicht verkrijgen in de structuur van de RU, de HAN & de Gemeente Nijmegen
 • Contacten leggen en onderhouden met partijen die relevant zijn voor de NSSR
 • Actieve rol invullen binnen de Universitaire Studentenraad, de koepeloverleggen en met gemeentelijke ontwikkelingen
 • Kansen herkennen en op korte termijn durven in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

Wenselijke eigenschappen voor een Politiek Commissaris:

 • Charismatisch
 • Politiek correct
 • Geen ontzag voor gezag
 • Oplettend op details
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen
 • Flexibel
 • Daadkrachtig