NSSR

De NSSR (Nijmeegse Studenten Sport Raad) is de sportkoepel van 37 studentensportverenigingen in Nijmegen.

 

De NSSR heeft de volgende doelstellingen:

  • het stimuleren van studentensport in Nijmegen
  • het vergroten van haar invloed bij verschillende partijen en dit overbrengen naar de SSV’s
  • de individuele sporters meer aanspreken en in hun behoeften voorzien
  • samen met haar partners Nijmegen op de kaart zetten als de studentensportstad van Nederland

 

De NSSR probeert dit onder meer te bereiken door:

  • het behartigen van de belangen van studentensportverenigingen en haar individuele sportkaarthouders
  • haar invloed bij het RSC te laten gelden
  • de Nijmeegse studentensport op de gemeenteagenda te zetten
  • toernooien voor individuele sporters organiseren
  • het promoten en realiseren van een topsporterswoning in Nijmegen
  • top drie klasseringen behalen bij grote studenten sporttoernooien

 

Hiernaast is de NSSR organisator van sportevenementen en subsidieverstrekker voor studentensportverenigingen.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het vormen en uitvoeren van het beleid van de NSSR. Voor het gevoerde beleid dient het Dagelijks Bestuur verantwoording af te leggen aan de Algemene Leden Vergadering en StudentLife. Dit gebeurt onder andere door het voorleggen van een jaarverslag / beleidsplan en het financiële jaarverslag en uiteraard in de Algemene Vergadering zelf.