Adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit oud DB-leden. Indien nodig adviseert zij het Dagelijks Bestuur over knellende zaken. Tevens waarborgt zij de continuïteit van bestuurlijke aangelegenheden en ondersteunt zij het zittende Dagelijks Bestuur op het gebied van beleid, beslissingen en plannen. Vier keer per jaar legt het DB verantwoording af aan de Adviescommissie over het uitgevoerde beleid.

De Adviescommissie 2018-2019 bestaat uit:

  • Chris Wennekendonk (oud-commissaris sport 2014-2015)
  • Remi van Berkum (oud-penningmeester 2015-2016)
  • Pim ten Broeke (oud-politiek commissaris 2016-2017)
  • Veerle van Winden (oud-secretaris 2017-2018)
  • Denise Hall (oud-commissaris PR & sponsoring 2017-2018)