Adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit oud DB-leden. Indien nodig adviseert zij het Dagelijks Bestuur over knellende zaken. Tevens waarborgt zij de continuïteit van bestuurlijke aangelegenheden en ondersteunt zij het zittende Dagelijks Bestuur op het gebied van beleid, beslissingen en plannen. Vier keer per jaar legt het DB verantwoording af aan de Adviescommissie over het uitgevoerde beleid.

De Adviescommissie 2019-2020 bestaat uit:

  • Joost Jacobs (oud-voorzitter 2018-2019)
  • Remi van Berkum (oud-penningmeester 2015-2016)
  • Ruben Meijerink (oud-politiek commissaris 2017-2018)
  • Veerle van Winden (oud-secretaris 2017-2018)
  • Denise Hall (oud-commissaris PR & sponsoring 2017-2018)