Adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit oud DB-leden. Indien nodig adviseert zij het Dagelijks Bestuur over knellende zaken. Tevens waarborgt zij de continuïteit van bestuurlijke aangelegenheden en ondersteunt zij het zittende Dagelijks Bestuur op het gebied van beleid, beslissingen en plannen. Vier keer per jaar legt het DB verantwoording af aan de Adviescommissie over het uitgevoerde beleid.

 

De Adviescommissie 2017-2018 bestaat uit:

  • Karin Teeuwen (oud-secretaris 2014-2015)
  • Chris Wennekendonk (oud-commissaris sport 2014-2015)
  • Myrthe Martinot (oud-politiek commissaris 2015-2016)
  • Kim Schuurman (oud-voorzitter 2016-2017)
  • Maud Hendriksen (oud-PR & sponsoring 2016-2017)